• فقط کالاهای موجود
   • از

    تومان

   • تا

    تومان

 • تصفیه هوا روونتا

  با توجه به افزایش  ذرات معلق ، گازهای مضر ، میکروبها ، قارچها و انواع دیگر آلودگی در هوای شهرهای بزرگ، استفاده از دستگاه تصفیه هوا به امری اجتناب ناپذیر تبدیل شده است.